tarımar
Tarımar Ürünler

ELEKTRONİK KANTAR

- TARTIM SİSTEMLERİ -

ELEKTRONİK KANTAR
  • Çift Depolu Tartım Sistemi
  • Bireysel depo kapasitesi 400 kg. Yem üst depoda tartılır ve daha sonra otomatik motor kapağı yardımıyla alt depoya aktarılır.
  • Yem alt depodan kümese nakledilirken, üst depoda yeni tartım işlemi yapılır. Böylece hem tartım süreci kısalmış hem de yemin kümese dağıtılma zamanı hızlanmış olur.
  • Sistem, toplam yem tüketimini ve kümes içindeki bireysel yem depolarına yem dağıtımını görüntülemeye olanak sağlayan elektronik bir yem tartım bilgisayarı tarafından yönetilir.