tarımar
Tarımar Ürünler

LOGICA ELEKTRONİK KANTAR

- TARTIM SİSTEMLERİ -

LOGICA ELEKTRONİK KANTAR
  • Üst ve alt ünite arası elektronik valf ile yem geçişi sağlanır.
  • Üst ünite depo kapasitesi 75 kg. dır. Tartım işlemi tamamlanıp ; bilgisayar dağıtım komutu verinceye kadar, yem bu haznede bekletilir.
  • Yem alt depodan kümese nakledilirken, üst depoda yeni tartım işlemi yapılır. Böylece hem tartım süresi kısalmış hem de yemin kümese dağıtılma zamanı hızlanmış olur.
  • Sistem, toplam yem tüketimini ve kümes içindeki bireysel yem depolarına yem dağıtımını, günlük olarak istenilen saatlerde otomatik olarak yapılmasını sağlayan yem tartım bilgisayarı tarafından yönetilir.